עילאי אמרני קיבל מארס טורקי על הראש

מושגים בסיסיים

עריכה
 • משולש - אחד מ-24 המקומות, על פניהם יכולים לנוע כלי המשחק.
  • משולש פנוי - משולש שאין עליו כלי משחק.
  • משולש תפוס או "בית" - משולש שיש עליו שני כלי משחק או יותר מאותו הצבע. היריב לא יכול להניח את כליו על משולש זה.
 • לכידה - כאשר על משולש יש רק כלי אחד, היריב יכול לנחות עליו וללכוד את הכלי.
 • בסיס - לכל שחקן שישה משולשים המהווים את בסיסו.
 • יעד - השחקנים מזיזים את כלי המשחק שלהם בכיוונים מנוגדים, כל אחד מבסיסו הוא לכיוון בסיס היריב, או היעד.
 • המשחק הופרד - כאשר השחקנים משאירים את כל אבני יריבם מאחוריהם. אף שחקן לא יכול יותר ללכוד את אבני השחקן שני. מכאן ואילך השחקנים במירוץ להוצאת כל כליהם.

ערך הקוביות

עריכה
 • דאבל - מצב בו שני המספרים היוצאים בקוביות זהים, במקרה זה מספר הצעדים מוכפל.    
 • שש-בש - מצב בו המספרים היוצאים הם 6 ו-5, כמו כן זהו שמו של המקצוע.    

סוגי נצחונות

עריכה
 • נצחון רגיל - השחקן שהוציא ראשון את כל האבנים שלו.
 • מארס - ניצחון כאשר היריב עדין לא הוציא אפילו אבן אחת.
 • מארס טורקי - מארס שבו ליריב שלך יש אבנים על הבסיס שלך.
 • מארס כוכבים / מארס ירדני - מארס שבו ליריב שלך יש אבנים אכולות.