שש-בש/סידור הכלים

במשחק השש בש משחקים שני שחקנים. שחקן המשחק בכלים הלבנים ושחקן המשחק בשחורים. ובתחילת המשחק הם ממוקמים אחד מול השני לפי הסדר. לכל שחקן בתחילת המשחק יש 15 כלים, וסה"כ יש 30 כלים על הלוח.

סידור הכלים בתחילת המשחק
סידור הכלים בתחילת המשחק

הלוח

עריכה

לוח המשחק מחולק ל-24 "משולשים" (מקומות, בהם ניתן להניח את אבני המשחק). הממוקמות בתחילת המשחק בצורה אופיינית (ראו תרשים). לפי הטלת שתי קוביות, כל שחקן בתורו מזיז את אבניו אל עבר קצה הלוח שלו ("הבסיס"), שם הוא יכול "להוציא" אותן, והראשון שעושה זאת מנצח. אם שחקן מוציא את כל אבניו ליפני שהשחקן השני מוציא לפחות אבן אחת כך זוכה השחקן הראשון במרס. אך, במידה ושחקן מוציא את כל אבניו בזמן שהיריב עוד לא יצא מהבית של השחקן הראשון, זוכה השחקן הראשון במרס טורקי.