תבנית:!

תבנית זו מיועדת לשימוש בטבלאות בתוך תבניות.