||

התבנית מיועדת לשימוש בטבלאות בתוך תבניות.

ראו עזרה:תבניות#טבלאות.