תבנית:ספרדית/אוצר מילים

דוגמה לשימוש בתבנית עריכה

{{אוצר מילים ספרדית|

1=Los Verbos|

2=הפעלים|

3=

לקנות <br />

לאהוב <br />

להוציא <br />

לשלם <br />

ללכת <br />

לקחת/ לשתות <br />

לשתות <br />

ללמוד (במובן של לרכוש ידע) <br />

להחליט <br />

לעלות <br />

לפתוח


| 4=

Comprar <br>

Amar <br>

Sacar <br>

Pagar <br>

Caminar <br>

Tomar <br>

Beber <br>

Aprender <br>

Decidir <br>

Subir <br>

Abrir <br>


}}

תוצאה עריכה

Spanish Flag
Spanish Flag
El Vocabulario - Los Verbos
הפעלים
לקנות

לאהוב
להוציא
לשלם
ללכת
לקחת/ לשתות
לשתות
ללמוד (במובן של לרכוש ידע)
להחליט
לעלות
לפתוח

Comprar

Amar
Sacar
Pagar
Caminar
Tomar
Beber
Aprender
Decidir
Subir
Abrir