תבנית:אחרי התנגשות

הוספתי לאחר התנגשות עריכה -


יש להוסיף תבנית זו לאחר התנגשות עריכה, אם ברצונך להגיב למידע שראית לאחר התנגשות עריכה.

ראו גםעריכה