תבנית שמציגה בלון, עם תמונה, כותרת ותוכן.

שימוש

עריכה

תוצאה

עריכה

בלון!

הסבר מעמיק על בלון זה

ראה גם

עריכה
בלונים אחרים
{{בלון}} · {{שימו לב}} · {{הארה}} · {{משימה}} · {{אתגר}}