משמש להגדלת טקסט

לשים לפני הטקסט הנבחר {{ג}} ובסוף הטקסט לסגור ב{{ג/}} (מומלץ בטקסטים ארוכים).