תבנית:גיבויים אוטומטיים עם Anacron ו-rsync/מצב

50%