תבנית:הוכחה

דוגמא לשימוש בתבנית: אם נכתוב: {{הוכחה|אם חמוס הוא יונק וכל היונקים הם ירוקים, אז חמוס הוא ירוק.}} יוצג:

הוכחה: אם חמוס הוא יונק וכל היונקים הם ירוקים, אז חמוס הוא ירוק.