[צור] תיעוד תבנית

תבנית להוספת הערת שוליים

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
תוכן ההערה1

תוכן הערת השוליים

תוכןמוצע
שםשם name

שם הערה. מאפשר שימוש חוזר באותה הערה.

מחרוזתלא חובה
קבוצהקבוצה group

קבוצת הערות שוליים. מקביל למאפיין group בתג <ref>.

מחרוזתלא חובה
כיווןכיוון

הערך ימין משמש ליישור הערה לימין כאשר רוב הערות משמאל, והערך שמאל משמש ליישור ההערה לשמאל כאשר רוב ההערות לימין

ערכים מוצעים
שמאל ימין
בלתי־ידועמוצע