תבנית:הערות שוליים

[צור] תיעוד תבניתתבנית להוספת הערות שוליים

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
יישוריישור

יישור הערות (ימין/שמאל)

ערכים מוצעים
שמאל ימין
מחרוזתלא חובה
קבוצהקבוצה

איזו קבוצת הערות להציג

מחרוזתלא חובה
הערותהערות

הערות נוספות שההפניה אליהן נעשתה בשמן בלבד

בלתי־ידועלא חובה