תבנית:הצבעת מחיקה


יש להשתמש בתבנית זו כדי לפתוח ולהודיע על הצבעת מחיקה.