תבנית:ללא הודעת הגנה אוטומטית

ניתן להוסיף תבנית זו לדפים מוגנים כדי לבטל את ההוספה האוטומטית של סמלילי ההגנה בראש הדף, למקרה הצורך (למשל בעמוד הראשי).