תבנית:מונח/כפל מקוצר דו איבר בריבוע חיבור

כפל מקוצר