תבנית:מונח/כפל מקוצר דו איבר בריבוע חיסור

כפל מקוצר