תבנית:מצב

תבנית זו מיועדת לדיווח על מצב ההשלמה של הספר. ניתן להשתמש בה בכל מקום שמופיע קישור לספר וזה מתאים. (ראה גם תבנית:ספר חלקי המיועדת לשימוש בעמוד הראשי של הספר)

שימוש בתבנית זו מחייב קיום תבנית בשם תבנית:שם הספר/מצב, אשר מכילה 00%, 50%, 75% או 100%, במקרה ולא קיימת תבנית בשם: תבנית:שם הספר/מצב יופיע סימן של 00%.

האפשרויות השונות מביעות את מצבו של הספר:

מצב הספר סימן משמעות
00% 00%.svg ספר המכיל רק את הרעיון, חלוקה לפרקים והקדמה
25% 25%.png ספר המכיל תכנון עקרוני ומעט תוכן
50% 50%.png ספר מתפתח המכיל כמות נכבדה של תוכן, אך עדיין חסר פרקים רבים
75% 75%.png ספר מפותח המכיל את עיקרי התוכן הנדרש, וחסרים בו דברים ספורים בלבד
100% 100 percent.svg ספר שהושלם, או ספר שלם מבחינה תוכנית ורעיונית, אך יכול לגדול לתחומים נוספים


שימוש בתבנית:

אפשרות א': {{מצב|חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי}} התוצאה: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי00%.png

אפשרות ב': {{מצב|חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי|חדו"א}} התוצאה: חדו"א00%.png

אפשרות ג': {{מצב|חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי|הושלם=כן}} התוצאה: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי100 percent.svg . אפשרות זו נועדה "לדרוס" את המצב שכתוב בתבנית:שם הספר/מצב ולשים סימן של "הושלם" ליד שם הספר. מומלץ לא לעשות שימוש באופציה זו, אלא לעדכן את תבנית:שם הספר/מצב. כך השינוי יופיע בכל המקומות המקושרים אל הספר.