תבנית:משמאל לימין

התבנית מאפשרת לשים בתוך פיסקה עברית קטע עם כיווניות משמאל לימין, כמו למשל תרגיל חשבון.

שימוש עריכה

{{משמאל לימין|טקסט שיש להציג משמאל לימין}}

הדגמה עריכה

פיסקה עברית ובתוכה ביטוי כמו {{משמאל לימין|17 + random(42)}} ואחריו עוד טקסט רגיל בעברית.

תוצאה עריכה

פיסקה עברית ובתוכה ביטוי כמו 17 + random(42) ואחריו עוד טקסט רגיל בעברית.