תבנית:מתכון


תבנית זו הינה לשם קביעת סטנדרט אחיד למתכון בעת פתיחת ערך חדש בעמוד הראשי של ספר מתכונים. על מנת להשתמש בתבנית יש לערוך את הדף החדש ולרשום בו שורה יחידה:
{{ס:מתכון}}
לאחר מכן יש לשמור את הערך, ולהכנס מחדש למצב עריכה. שמירה של שורה זו "תשתול" את התבנית בדף הערך החדש שנפתח.