תבנית:ניהול פרמטרים

שימו לב: יש להניח את התבנית באמצעות תבנית:((ס:ניהול פרמטרים}} בלבד!