תבנית:סיום עמודה

| width="" valign="top" style="padding-left:;"|