תבנית:סלסה קובנית על פי מדיה נוצ'ה/גירסת מוקד ידע

תבנית לציטוט מוקדי ידע במדיה, בעיקר במקרים של חילוקי דיעות.

מקורות ידע עריכה

מומלץ להשתמש במקורות ידע שמוגדרים בדף סלסה קובנית על פי מדיה נוצ'ה/מוקדי ידע. בדוגמה למטה ניתן לראות דוגמה לשימוש שכזה.

דוגמה עריכה

{{סלסה קובנית על פי מדיה נוצ'ה/גירסת מוקד ידע|מקור=[[סלסה קובנית על פי מדיה נוצ'ה/מוקדי ידע#עופר ולדמן|עופר ולדמן]]|טקסט=תוכן הגירסה}}

תוצאה עריכה

על פי: עופר ולדמן

תוכן הגירסה