תבנית:עריכת הדף

תבנית זו משמשת לקישור לעריכת דף. יש להשתמש בתבנית כך:

{{ עריכת הדף | שם הדף שאותו צריך לערוך | כתובית = הטקסט שיוצג }}
לדוגמה, קישור לעריכת הדף ויקיספר:מזנון: {{ עריכת הדף | ויקיספר:מזנון | כתובית = עריכת המזנון }}

והתוצאה: עריכת המזנון

ניתן גם ליצור קישור לעריכת פסקה מסוימת בדף, כך:
{{ עריכת הדף | שם הדף שאותו צריך לערוך | פסקה = N | כתובית = הטקסט שיוצג }}

כאשר N הוא מספר הפסקה אותה רוצים לערוך. כדי למצוא את מספר הפסקה, פשוט סופרים שורות בתוכן העניינים.

דוגמה: קישור לעריכת הפסקה השלישית במזנון:
{{ עריכת הדף | ויקיספר:מזנון | פסקה = 3 | כתובית = עריכת פסקה במזנון }},
התוצאה: עריכת פסקה במזנון

ניתן להשתמש בספרה 0 לעריכת הפתיח, או במילה "חדשה" במקום מספר, להוספת פסקה חדשה.

ניתן לקבוע תקציר עריכה שייכתב כברירת מחדל בעת הכניסה לדף העריכה, כך:
{{ עריכת הדף | שם הדף שאותו צריך לערוך | תקציר = N | כתובית = הטקסט שיוצג }}

כאשר N הוא תקציר העריכה שייכתב.

דוגמה: קישור לעריכת המזנון עם התקציר "הצעה נוספת":
{{ עריכת הדף | ויקיספר:מזנון | תקציר = הצעה נוספת | כתובית = הצעה במזנון }},
התוצאה: הצעה במזנון
ניתן לקבוע שהעריכה תסומן כ עריכה משנית כברירת מחדל בעת הכניסה לדף העריכה, כך:
{{ עריכת הדף | שם הדף שאותו צריך לערוך | משני = כן | כתובית = הטקסט שיוצג }}
דוגמה: קישור לעריכת המזנון תוך סימון התיבה "זהו שינוי משני" בעת הכניסה לדף:
{{ עריכת הדף | ויקיספר:מזנון | משני = כן | כתובית = עריכה משנית במזנון }},
התוצאה: עריכה משנית במזנון
ניתן לקבוע הודעת עריכה שתוצג בעת הכניסה לדף העריכה, כך:
{{ עריכת הדף | שם הדף שאותו צריך לערוך | הודעה = תבנית/דף שישמש להודעת העריכה | כתובית = הטקסט שיוצג }}
דוגמה: קישור לעריכת התבנית {{חדשות ואקטואליה}}, כאשר בראש דף העריכה מופיע התוכן בדף "תבנית:עריכת הדף/הדגמה2":
{{ עריכת הדף | תבנית:חדשות ואקטואליה | הודעה = תבנית:עריכת הדף/הדגמה2 | כתובית = עריכת התבנית "חדשות ואקטואליה" }},
התוצאה: עריכת התבנית "חדשות ואקטואליה"
שימו לב: אם לדף כבר שייכת הודעת עריכה אחרת, ההודעה שתקבעו בתבנית תוצג בנוסף.
ניתן לקבוע טקסט שיוצג בתיבת העריכה בעת הכניסה לדף העריכה (הדבר אפשרי רק אם הדף אינו קיים, והקישור הוא ליצירת דף חדש), כך:
{{ עריכת הדף | שם הדף שאותו צריך ליצור | תוכן = תבנית/דף שישמש לטקסט שייכתב בתיבת העריכה | כתובית = הטקסט שיוצג }}
דוגמה: קישור ליצירת הדף ויקיספר:מדיניות כללית, כאשר בתיבת העריכה מופיע כברירת מחדל התוכן בדף "תבנית:עריכת הדף/הדגמה":
{{ עריכת הדף | ויקיספר:מדיניות כללית | תוכן = תבנית:עריכת הדף/הדגמה | כתובית = יצירת דף מדיניות }},
התוצאה: יצירת דף מדיניות
ניתן לקבוע טקסט שיוצג כברירת מחדל בשדה "נושא:" בעת הכניסה לדף העריכה (הדבר אפשרי רק אם מקשרים ליצירת פסקה חדשה), כך:
{{ עריכת הדף | שם הדף שאותו צריך לערוך | פסקה = חדשה | כותרת = הטקסט שיוצג בשדה הכותרת | כתובית = הטקסט שיוצג }}
דוגמה: קישור ליצירת פסקה חדשה בדף ויקיספר:מזנון, כאשר בשדה "נושא:" מוצג כברירת מחדל, בעת הכניסה לדף העריכה, התוכן "הצעה בנוגע לתוכנית ההוראה":
{{ עריכת הדף | ויקיספר:מזנון | פסקה = חדשה | כותרת = הצעה בנוגע לתוכנית ההוראה | כתובית = ניסוח הצעה במזנון בנושא תוכנית ההוראה }},
התוצאה: ניסוח הצעה במזנון בנושא תוכנית ההוראה

כל הפרמטרים אופציונליים. אם לא מזינים שם דף (הפרמטר הראשון), הקישור שיוצג יהיה לעריכת הדף הנוכחי (כמומר הדף בו נמצאת התבנית). אם לא משתמשים בפרמטר "כתובית", תוצג המילה "עריכה". אם לא מזינים פרמטר "פסקה", הקישור יוביל לעריכת הדף כולו. אם לא מזינים תקציר עריכה, הטקסט בתיבת התקציר יהיה ריק אם הקישור הנו לעריכת כל הדף, ואם הקישור הנו לעריכת פסקה מסוימת, תקציר העריכה יהיה: /* שם הפסקה */. אם לא בוחרים שהעריכה תסומן כמשנית, התיבה "זהו שינוי משני" לא תסומן, אלא אם כן המשתמש בחר בהעדפות => עריכה שכברירת מחדל, כל עריכותיו יסומנו כמשניות. אם לא קובעים הודעת עריכה, לא תוצג הודעה כלל, אלא אם כן שייכת לדף הודעת עריכה אחרת, או אם הדף אינו קיים ואז תוצג ההודעה מדיה ויקי:newarticletext או מדיה ויקי:newarticletextanon אם העורך הוא אנונימי. אם מקשרים ליצירת דף חדש מבלי לקבוע טקסט שייכתב בתיבת העריכה, לא ייכתב בתיבת העריכה דבר. אם מקשרים ליצירת פסקה חדשה אך לא קובעים טקסט שיוצג כברירת מחדל בשדה ה"נושא:", לא יוצג כלום בשדה בעת הכניסה לדף העריכה.