תבנית:פרקים להדפסה

תבנית להצגת כל הטקסט של הספר.

לא לשימוש ישיר אלא באמצעות הגדרת תבנית לכל ספר, כמוסבר בתבנית:פרקים.