תבנית:פרקים מוגבל

תבנית לניווט לפרק הבא והקודם. אם קיים דף משנה "שם הספר/שם הפרק/תרגילים" אז יוצג קישור גם אליו.

לא לשימוש ישיר אלא באמצעות הגדרת תבנית לכל ספר, כמוסבר בתבנית:פרקים.

התוצאה המתקבלת:

הפרק הקודם:
ביטויים בוליאניים ותנאים
מערכים
תרגילים
הפרק הבא:
מחרוזות