הקטנת כתב

דוגמה: אותיות רגילות ובתוכן {{קטן|אותיות קטנות}} שבסופן אותיות רגילות.
תוצאה: אותיות רגילות ובתוכן אותיות קטנות שבסופן אותיות רגילות.