תבנית זו משמשת ל"ירידת שורה" - כמו השימוש ב-<br>.

תבנית זו שימושית מאד ליצירת רישמות לא-אוטומטיות. למשל, על מנת ליצור את הרשימה:
3. איטם שלישי ברשימה
4. איטם רביעי
4.5 איטם נוסף, אולי לא סטנדרטי

יש לרשום את הפקודות:

3. איטם מספר 3{{ש}}
4. איטם מספר 4{{ש}}
4.5 איטם נוסף, אולי לא סטנדרטי

ללא שימוש בתבנית זו כלל הרשימה תופיע בשורה אחת.