תבנית:שימוש הוגן

המשתמש שהעלה את הקובץ הזה לוויקיספר מצהיר בזאת שהוא אינו היוצר המקורי של הקובץ, ושהקובץ מוגן בזכויות יוצרים.
עם זאת, הוא סבור שמותר להשתמש בקובץ הזה בוויקיספר בכפוף לתנאי השימוש ההוגן.
פרטים אודות היוצר והמקור של הקובץ צריכים להופיע בתיאורו למעלה. אם אינם מופיעים או מספקים, או אם לא ברור האם מותר להשתמש בקובץ הזה בוויקיספר, הקובץ עלול להימחק.