תבנית:שימוש חופשי

המשתמש שהעלה את הקובץ הזה לוויקיספר מצהיר בזאת שהוא היוצר המקורי שלו, שהוא מוותר על כל זכויות היוצרים שלו, ושהוא משחרר אותו לרשות הציבור.