תבנית:תוכן עניינים

תבנית זו מעט מיושנת, יש ליצור תבנית לכל ספר על בסיס תבנית:פרקים עם התאמות לשם הספר ולכל הפרקים, ולאחר מכן להכלילה ללא פרמטרים.

יש להכליל תבנית זו בדף הראשי של הספר, מתחת לתיאורו, כדי ליצור תוכן עניינים של פרקי הספר.

תחביר התבניתעריכה

{{תוכן עניינים|תוכן העניינים עצמו, כרשימה|כותרת המסגרת}}

כותרת ברירת המחדל של המסגרת היא "תוכן עניינים".

דוגמאות לשימוש בתבניתעריכה

קוד ויקי תוצאה
{{תוכן עניינים|

# פרק 1
# פרק 2
# פרק 3
}}

תוכן עניינים
  1. פרק 1
  2. פרק 2
  3. פרק 3
{{תוכן עניינים|

# פרק 1
# פרק 2
# פרק 3
|תוכן עניינים למשתמשים מתקדמים}}

תוכן עניינים למשתמשים מתקדמים
  1. פרק 1
  2. פרק 2
  3. פרק 3