[ערוך] [היסטוריה] [טהר ] תיעוד תבנית

{{תיבתהמ/ליבה}} הינה תבנית משנה.

אל תעשו שימוש בתבנית זו ישירות, השתמשו נא ב- {{תיבתהמ}} במקום.

תבנית זו מוזמת מתוך {{תיבתהמ}}. התבנית כמעט מחזיקה בכל הקוד עבור {{תיבתהמ}}, בזמן ש- {{תיבתהמ}} עושה את כל עיבוד הפרמטרים המתקדם. וכך מפשט את הקוד ב- {{תיבתהמ/ליבה}}.

עבור עוד תיעוד ראו {{תיבתהמ}}.