תבנית:תיעוד

[ערוך] [היסטוריה] [טהר ] תיעוד תבנית

תבנית זו נועדה לשימוש בתבניות. היא מאפשרת להציג תיעוד שנכתב בדף אחר (באמצעות הפרמטר 1) או בדף המשנה "תיעוד".