תבנית:תיעוד תבנית

תבנית זאת נועדה לשימוש בדפי התיעוד של תבניות.