תבנית זו מתקנת כיוון של טקסט וניקוד כך שיכתבו משמאל לימין ומטרתה להחליף את התו &‏lrm; ואת השימוש בתבנית {{כ}} עבור מקרה זה, כלומר להשתמש בה במקום לכתוב {{כ|ימינה=כן}}.