תבנית:NET/מבנה תבנית כללי

תבנית זו מיועדת רק ליצירת תבניות במרחב הספר NET