תבנית זו מציגה מבט מהיר על מרחבי שם בסביבת NET
דוגמא:
{{NET/Namespace|{{שם דף המשנה}}|טפסים|תיאור=מכיל פקדים הניתנים להצגה|סימוכין=System.Windows.Forms}}
תוצאה:

מרחב שם System.Windows.Forms - טפסים (מרחב שם)
תיאור מכיל פקדים הניתנים להצגה
מראה מקום System.Windows.Forms