[ערוך] [היסטוריה] [טהר ] תיעוד תבנית


התבנית קישור תבנית היא תבנית מאקרו פשוטה המשמשת להצגת שם תבנית כקישור מוקף בסוגרים, ובכך מראה כיצד ישמש שם התבנית ב קוד. השימוש העיקרי בו הוא בהדרכה ותיעוד. דוגמה קצרה היא שהקוד:

{{tl|דוגמה}}
יוצר
{{דוגמה}}


וריאציות מורכבות יותר מתוארות להלן.

תבניות קשורות

עריכה

{{tlx}} מוצג עם אותה מצגת משופרת, וגם מרחיב כמה פרמטרים של 'מציין מיקום' כדי ליצור קריאה לדוגמה לתבנית.

שימוש

עריכה
 {{tl|שם תבנית לתצוגה}}
ו
 {{tlx|שם תבנית לתצוגה}} -- קישור מקומי, בדיוק כמו tl.
 אוֹ

 {{tl|1==)}} -- השתמש ב-1= כאשר שם התבנית מכיל סימן שוויון (כפי שעושה [[תבנית:=)]]).

<כלול בלבד>