משתנים מקריים עריכה

יהי   מרחב הסתברות. משתנה מקרי הוא פונקציה   המקיימת שלכל   :  

לקבוצה     מוגדר להיות  

הערה: אם   מרחב סופי בו F היא כל תת הקבוצות אז כל פונקציה היא משתנה מקרי.