תכנות לילדים באמצעות Game Maker/a first person shooter/צעד 6: אויבים

אחרי שהוספנו אפשרות לירות, כדאי שנוסיף מפלצות לירות בהן. ניצור רק סוג אחד של מפלצת, אבל אתם יכולים ליצור כל סוג של מפלצות שאתם רוצים.

עכשיו תורכם:

צרו אובייקט מפלצת שיורש מאובייקט בשם obj_monster_basic (אומנם אנחנו יוצרים רק מפלצת אחת אבל הירושה תעזור לנו ליצור עוד מפלצות). תשימו לו אחד מהספרייטים שבאתר של דום שנתנו קישור אליו בצעד הקודם (אנחנו השתמשנו ב-Cacodemon) בעזרת שיטת האנימציה שלמדנו בצעד 4. מומלץ להגריל אחת מהתת תמונות באירוע היצירה של המפלצת כדי שלא כל המפלצות יראו באותו שלב.