תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/לולאות/תרגילים

תרגיל 1

עריכה

Write a function that uses the Taylor approximation of sin(x) around the point x = 0 (take the first 4 Elements) in order to calculate the value of sin(0.4*pi).

תרגיל 2

עריכה

תרגיל 3

עריכה

טור טיילור ל sinx מוגדר כך:

 

כתוב תוכנית המקבלת מהמשתמש x וגבול למספר האיברים ומדפיסה את חישוב טור טיילור לסינוס x. ואת האיבר האחרון.

פתרון
x=input('insert x  ');
l=input('insert n limit  ');
sumx=x;
for n=1:l
xn=(-1)^n/factorial(2*n+1)*x^(2*n+1);
sumx=sumx+xn;
end
disp(sumx);
disp(xn);

הערה: לא חייבים להריץ הרבה איברים התוצאה מתקבלת גם אחרי עשרות לולאות.