תנ"ך/השערת התעודות

השערת התעודות היא השערה שלפיה חמשת חומשי התורה נכתבו על ידי ארבעה מחברים שונים, בזמנים שונים.

התפתחות מקורות התורה

ספרי התורה עריכה

המקורות עריכה