תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא בחירה: אדם וגורלו בספרות החכמה/איוב פרק מ"ב פסוקים 1 - 6פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.בסיפור הפנימי הדגישו החברים את הרעיון צדיק וטוב לו רשע ורע לו. אם איוב סובל משמע שחטא. ועליו לברר במה חטא ולחזור בתשובה. איוב חזר והדגיש את חפותו והשמיע זעקה נגד חוסר הצדק עפ"י הנזיפה שה' ברעי איוב משתמע שאיוב צדק. ה' פונה אליהם בביטוי: " כי לא דיברתם אלי נכונה כעבדי איוב" (7) אפשר להסביר את הביטוי ב-2 דרכים:

  1. אלוהים קבל את דברי איוב ואילו הרעים לא דברו נכונה כלומר בכנות
  2. אלוהים דוחה את טענותיו של איוב. הרעים לא דברו נכונה כמו שאיוב לא דיבר נכונה כלומר לא צדק בטעוניו.

ה' מאשים את רעי איוב גם בחטא דתי וגם בחטא מוסרי חברתי. חטא דתי: הם התיימרו להבין את דרכי ה' ותורתו.
חטא מוסרי חברתי: במקום לעזור לחבר בעת צרה הם בחרו להתחסד ולהאשים את איוב.