תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא בחירה: המאבק לחברה מוסרית – ערך מרכזי בנבואה/יחזקאל פרק כ"ב פסוקים 23–31

בפסוקים האלו, יחזקאל מתאר 5 סוגי מנהיגים שחוטאים , והוא מתחיל בפסוקים 23-24 כשהוא מכנה את ארץ ישראל, כארץ לא מטוהר (כולם חוטאים בה). לכן, העונש יהיה גשמה, תהיה בצורת.

סוגי המנהיגים :עריכה

 • מלכים (פסוק 25) – אומנם, מרשום אפשר לומר כי יש קשר נביא , והכוונה כאילו לחטא הנביא, אבל מהמשך החטאים המתוארים, אין קשר בין החטאים לתפקיד הנביאים. בנוסף, בפסוק 28, יחזקאל מתאר את חטאי הנביאים ולכן כל הפרשנים מתקנים את מילת הנבואה לנשיאיה (מלכיה).

חטאים : המלכים דומים "כארי שואג טרף טרף", כלומר כמו אריות טורפים, הם רוצחים חפים מפשע ולכן נשים רבות הופכות להיות אלמנות. בנוסף, הם גוזלים את רכוש העם "חסן ויקר יקחו".

 • כוהנים (פסוק 26). חטאיהם :
  • מחללים את הדברים הקדושים (קורבנות, כלי פולחן...)
  • לא מבדלים בין קודש לחול ובין טמא לטהור. למשל מאפשרים לאדם טמא (כל אדם טמא כאשר נגע במת ועליו לטוהר) להקריב קורבן לפני טוהרה.
  • לא שמרו שבת
  • גרמו לשם ה' להחלל "ואחל בתוכם".
 • שרים – גם הם מדומים; לזאבים טורפי טרף, שגם הם רוצחים בגלל בצע כסף. למשל : כשהשרים היו שופטים, מי שלא נתן להם שוחד היה נוצא להורג (כמו בסיפור כרם נבות).
 • נביאי שקר – מתוארים במטאפורה : "טחי (טיח) להם תפל" ; כשבונים קיר ושמים טיח פגום הוא נהרס בזמן אמת. הכוונה היא שנביאי השקר טוענים שה' התגלה להם (על אף שהדבר שקרי), הם מנביאים כי ה' לא יעניש את ירושלים ובית המקדש. הם נותנים אשליית ביטחון ולכן העם לא חוזר בתשובה. כאשר יגיע העונש, כל האשליה תתנפץ.
 • העם הארץ = השכבה הגבוהה (פסוק 29) – השכבה הגבוהה השקה את החלשים. הם מנצלים, גונבים ולא עושים לגרים משפט צדק. כלומר כל אותם חלשים הזקוקים לעזרה / הגנה, לא מקבלים את ההגנה מהעשרים.

מפסוק 30, יחזקאל אומר שהוא ניסה לחפש מנהיג אחד שלא משחט אבל הוא לא מוצא "ואבקש איש גודר ועומד בפרץ". כלומר אחד שעומד מול כולם.

בפסוק 31, יחזקאל מסיים את הנבואה. בגלל חטאי המנהיגים, הם יקבלו עונש – "ישפוך עליהם זעמים באש כליתם". ישנו כאן רמז לחורבן ושריפת בית המקדש.