תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא בחירה: המאבק לחברה מוסרית – ערך מרכזי בנבואה/מיכה פרק ו' פסוקים 1–8

מילה מנחה : ריב = דיון משפטי, משפט = ויכוח.

בפסוקים 1–2, ה' קורא ולוקח את העם למשפט ותובע אותם על כפיות טובה ומבקש מהרים, גבעות ומוסדי ארץ (=יסודות העולם) לשמש עדים בלל נצחיותם (דימוי והאנשה).

בפסוק 3, דבר התובע (=ה'). ה' שואל את העם אילו דברים עשה ואילו העם התעייפו (=ולאתיך) לקים חוקים.

בפסוקים 4–5, מופיעים חסדי ה' :

 • הוצאת ממצרים ושחרור מעבדות (פסוק 4a).
 • שלח להם 3 אחים מנהיגים חשובים : משה, אהרון ומרים (פסוק 4b) – מרים במסורות שונות מופיע כמנהיגת הנשים.
 • בלעם בן בעיר (5a).

הסיפור : לאחר יציאת מצרים, בנ"י מגיעים לאזור מואב ומלך מואב לא רוצה שהעם יעבור דרכו (מפחד). לכן, בלאק (מלך מואב) מנסה למנוע זאת ומבקש שיביאו קוסם שהיה בארצו, שם הקוסם בלעם. המלך מבקש מהקוסם לקלל את עם ישראל. בלעם מנסה לקלל את העם 3 פעמים ובמקום קללות יוצאו לו ברכות. בגלל שבלעם לא קילל מגרש אותו המלך מעירו. החסד : ה' מנע ממלך מאוב להיתקל בעם בדרכם לכנען.

 • "מן השטים (נקודה אחרונה בעבר הירדן המזרחי) ועד הגלגל (פסוק 5a)" – 2 חסדים :
  • ה' הוביל את העם לנקודה האחרונה במדבר ועזר בחצית ירדן.
  • ה' עזר להיכנס לכנען.

בפסוקים 7–8, יש ביקורת של ה'/נביא על העם. בתמורה לחסדי ה', העם היה צריך לקיים חוקים מסוריים ובמקום הם שואלים כמה קורבנות יש להקריב בכדי שהעם יסלח (יסלחו להם ה').

בפסוק 6, ישנן 2 שאלות של העם :

 • פסוק 6a – "במה אקדם ה' ארץ (=כפף = כנוע = מה לעשות בכדי לרצות את ה') לה' מרום"
 • בפסוק 6b – "האקדמנו בעלות מעגלים בני שנה" – האם יש להקריב קורבנות טובים.

בפסוק 7a, הנביא מתחיל בשאלה "הירצה ה' באלפי אלים (=רבים של איל = כבש)" כלומר; הנביא מאיר להם על חטאיהם אשר במקום לנסות לתקן את ההתנהגות המוסרית שלהם, הם שואלים כמה קורבנות יש לתת לה'.

השאלה ממשיכה "ברבבות נחלי שמן (=בהקרבת קורבנות)" האם ה' ירצה הרבה קורבנות?

הנחת העם היא שריבוי קורבנות היא עיקר הפולחן ואין קשר למסירות יום יומית.

בפסוק 7b, ישנה שאלה נוספת שח העם "האתן בכורי פשעי?" האם יש להקריב את בני הבכור בכדי שה' יסלח לי? "פרי ובטני חטאי נפשי" העם מגזים ושואל האם עליו להקריב את הבן הבכור בכדי שה' יסלח לי (סביר להניח כי הנביא הקצין את עניין הקורבנות בכדי להסביר לעם את העניין).

בפסוק 8, הקטע מסתיים בעמדת ה' שבמקום הקורבנות דרושה התנהגות מסורית. בפסוק אומר הנביא שה' דורש מספר דברים :

 • "עשות משפט" – משפט הוגן לעשירים ועניים.
 • אהבת חסד" – התנהגות הומאנית לחלשים (נזקקים) בחברה. בחוקי התורה מופיעים מצוות רבות בהם מבקשים שאנשים יעזרו לעניים.
 • "הצנע לכת עם ה'" – הפולחן צריך להיות צנועה ובמידה קטנה.