תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא בחירה: המאבק לחברה מוסרית – ערך מרכזי בנבואה/עמוס פרק ד' פסוקים 1-3

ישנם 2 דפוסי פתיחה המתחילים בנבואות :

  • "כה אמר"
  • "שמעו דבר ה'"

בפסוק 1, הנביא פונה אל נשות העשירים המכונות "פרות הבשן", כלומר נשים המסמנות עושר, בריאות ואושר. הבשן היה אזור פורה בעבר הירדן המזרחי שהיה עשיר בדברים ולכן הפרות שם נחשבו לעשירות.

הנבואה מופנת לממלכת ישראל "בהר שומרון" שבירתם הייתה שומרון. בפסוק 1a, יש 2 מילים המתארות את החטאים שלהן :

  • "עשקות דלים"
  • הרצצות אביונים"

כלומר, הן בוזזות, לוקחות ולא נותנות לעניים לצאת מהעוני. בפסוק 1b, לא רק הגברים מנצלים את הענים, אלא, גם נשותיהן לחצו עליהם : "הביא ונשתנה", כלומר שיביאו את היין מהעניים, שכנראה נתנו אותו כקנס על אי החזרת הכסף בזמן.

פסוקים 2-3 : העונש עריכה

בפסוק 2a, ה' מבטיח כי יהיה עונש ושהוא כמובן יצאה לגלות והיציאה לגלות תהיה בחוסר נחות - מידה כנגד מידה ; לעומת החיים הקודמים הנוחים שהיו להם. העשרים יילקחו לגלות בצינורות וסירות דוגה, כלומר, ישימו אותם בתוך רשת או סלקת דג של דגים שהיו שמים דגים, ואת השק בתוך סירה.

בפסוק 3a, אותן הנשים תנסנה לברוח מבין פרצות החומה, אך הן תיתפסנה והאויב ישלחם לארמונה (=שם של מקום בגלות).