תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא בחירה: המאבק לחברה מוסרית – ערך מרכזי בנבואה/עמוס פרק ח' פסוקים 4-8

בפסוק 4, הנבואה מתחילה במילה "שמעו זאת" (דפוס פתיחה). בנבואה עמוס מאשים את אותם אנשים שגוזלים את העניים "שאפים" ו"להשבית".

בפסוק זה יש קריא וכתיב. המילה ענויי מתוקנת לעניי, על אף שלא ידוע אם הכן יש צורך בתיקון, כיוון שבמקומות רבים בנביאים, מופיעה המילה ענווים במשמעות של עניים ואין תיקון. המילה ענווים היא בלשום כבוד לעניים.

בפסוקים 6-5 הנביא מתאר את הסוחרים המושחתים והרמאים.בתחילת פסוק 5, הסוחרים אומרים לעצמם מתי יעבור החודש "ונשברה שבר?". בתקופה הקדומה, בראש כל חודש היו משבתים את המסחר כמו שבשבת. הסוחרים המושחתים מחכים שראש החודש יעבור מהר כדי שיצליחו להמשיך למכור את התבואה. בהמשך "והשבת ונפתחה בר", כלומר מתי תסתיים השבת, כדי לפתוח את שקי (=בר) התבואה.

בפסוק 5b , עמוס מתאר כיצד הסוחרים מרמים "להקטין איפה ולהגדיל שקל", כלומר הם מקטינים את הנפח ומגדילים את המשקל. כלומר, הם מקטנים את כמות הסחורה ומגדילים את המחיר. "לעוות מאוזני מרמה", מעוותים את המשקולות לטובתם.

בפסוק 6a, מופיע אותו ביטוי כמו בפרק ב' העמוס, "לקנות כסף דלים ואביון בעבור נעלים", כלומר מוכרים את העבדים במחיר קטן. אין מחיר לחיי אדם.

בפסוק 6b, רשום "ומפל (=קליפה של החיטה, המוץ) בר (=תבואה) נשביר (=נמכור)". כלומר, הם מערבבים יחד עם גרגרי החיטה עם המוץ ומוכרים זאת באותו מחיר.

בפסוק 7b, ה' אומר כי הוא לא ישכח כלומר הוא יעניש.

בפסוק 7a, ישנה שבועת ה' שנשבע כי יעניש ובפסוק 7b, "אם אשכח" (= לא אשכח) את המעשים (חטאים).

בפסוק 8, מובהר העונש ; בפסוק 8a, מופיעים המילים "תרגז הארץ", כלומר רעידת אדמה. קשרו של עמוס לרעידת האדמה מופיע בעמוס פרק א' פסוק 1.בפרק א' רשום כי עמוס מנבא שנתיים לפני הרעש, כלומר בתקופתו הוא היה עד לרעידת האדמה וכמובן שראו בכך ענש של ה'.

בפסוק 8b, עמוס מתאר את שינוייה הארץ בזמן רעידת האדמה.

בשלב הראשון, הארץ עולה למעלה עמו "כיאור (=נילוס)שבגאות"

בשלב השני הארץ תשקע כמו היאור כמו בשעת שפל.