תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא חובה: עלילות הראשית/בראשית פרק ד'

סיפור קיין והבל ; החטא השני עריכה

גם פרק ד' הוא שלב בתיאור הידרדרות המוסרית של האנושות עד המבול. הפרק מתחיל בבן הראשון שנולד לאדם וחווה ויש לו מדרש השם : קין = קניתי את ה' (קנייין = יצירה).

הבן הראשון נקרא קין "כי קינתי את ה'", כלומר חווה מודה לה' שהיה שותף ביצירה של קין.

בפסוק 2a, נולד הבן השני לאדם וחווה – הבל שמו. לגבי הבל אין מדרש שם, אבל שמו רומז על גורלו. הבל = אדים, משהו זמני וחולף שנעלם מהר. כך, גם חייו של הבל היו קצרים.

העיסוקים הראשונים של בני האדם כבר בתחילת האנושות היו רעית צאן וחקלאות. כבר מההתחלה בני האדם הביאו מנחה לה'.

כל אחד הביא מנחה מעיסוקו – קין הביא מפרי האדמה והבל הביא מבכורת הצאן והחלב (חלב = שומן). כלומר, בע"ח עם שומן (נחשב איכותי).

ה' לא קיבל את המנחה של קין כי : עריכה

 • קין לא התאמץ וזלזל במנחה. את זה לומדים הפרשנים מכך שלקורבן של הבל יש פירוט – הוא הביא קורבן מובחר, ואילו קין הביא מפרי האדמה...
 • ה' בכוונה בוחר לא לקבל את קורבן קין על מנת לבחון אותו, להעמיד אותו בניסיון, כדי לראות כיצד הוא מתמודד עם היצרים שלו.

בפסוקים 4-5, נאמר שה' קיבל את הקורבן של הבל ולא קיבל את הקורבן של קין.לכן, קין כועס ומדוכא - "ויתר" , "ויפלו פניו".

בפסוקים 6—7, ה' תומך בקין. הוא שואל אותו למה הוא כועס ומדוכא ונותן לו עצה. העצה מופיע בפסוק 7.

בפסוק 7a, ה' אומר לקין – אם תתמודד עם יצרך ותתנהג יפה תהיה סכנה שתחטא. החטא תמיד יהיה שם. בפסוק 7b, הוא מציע לכל בני האדם לשלוט ביצרים ושלא היצרים ישלטו בהם.

בפסוק 8, יש פער סיפורי, רשום "ויאמר קו אל הבל אחיו (פסוק 8a)" וחסרים הדברים שאמר.

בפסוק 8b, מדלג המספר כבר לשלב הבא : "ויהי בהיותם בשדה ", שם קין רוצח את אחיו מכיוון שקינא בו (ה' קיבל את קורבן הבל). יש הטוענים כי הרצח התבצע בשדה כדי שלא ישמעו אותו.

הרצח של הבל הוא רצח במכוון, תחילה כי לקין היה מניע. ע"פ חוקי התורה דינו של רוצו ברצח מכוון הוא מוות. למרות זאת, ה' לא הורג את קין :

 • יש מעט אנשים וה' לא רוצה לרצוח עוד בני אדם כי נרצח כבר בן אדם אחד (הבל).
 • ה' רוצה להרתיע ולהזהיר את שאר האנשים מרצח ולכן הוא שם לקין סימן היכר כדי שכולם יזהו אותו.

בפסוק 9, כשה' רוצה לחקור את קין (על הרצח), הוא שואל אותו שאל רטורית, בדיוק כפי שהוא שאל את האדם הראשון, כיוון שה' מצפה שקין יגלה אחראיות על מעשיו.

השאלה : "איי הבל אחיך"

התשובה של קין מתחמקת מאחראיות " "השומר אחי אנוכי?"

בפסוק 10, ה' עונה לו "כל דמי אחיך צועקים אלי מהאדמה"

הפרשנים אומרים שהמילה דם מופיעה ברבים כיוון שכל אדם שרוצח אחר – כאילו רצח עולם ומלואו, כלומר את צאצאו שהיו אמורים להיות להבל.

פסוקים 11-12 עונשי קין עריכה

 • "ארור אתה מן האדמה". פירושים :
  • אתה ארור יותר מהאדמה שכבר ה' קלל אותה באדם.
  • העונש יבוא לך מהאדמה כיוון שקין היה עובד אדמה – העונש הוא מידה כנגד מידה : הוא לא יצליח להוציא גידולים מהאדמה.
 • הוא הופך להיות נווד "נע ונוד" - גם כאן יש מידה כנגד מידה. כי החקלאי מסמל התיישבות קבע וכך היה קין לפני כן, ולאחר החטא הוא נווד.
 • אות (סימן) קין – לא מפורט באיזה סימן מדובר אבל הסימן הוא סוג של סימן חיצוני כלשהו שיש לו עתה. 2 מטרות לסימן :
  • סימון – כדי שכולם ידעו שהוא רוצח.
  • להגן עליו – ה' ואמר שהוא יגן על קין, שלא יהרוג אותו.

בפסוק 13, לאחר שקין שומע את העונש הוא אומר "גדול עווני מנושא. המילה "עווני" היא במשמעות המקובלת – חטא, כלומר רק בשלב זה קין קולט שהוא רצח והוא מתחרט לראשונה על מעשיו. אומנם, פירוש זה פחות מקובל כי בהמשך קין טוען כי העונש קשה. ךכן יש המפרשים את המילה עווני במשמעות של עונש.

קין אומר כי העונש קשה כיון שכל מי שיראה אותו ירצה להרוגו וזאת כיוון שכולם מאותה משפחה – גאולת דם (נקמה).

ה' אומר לו שהוא ישים לו סימן על המצח, להגנה ומי שיעיז לפגוע ו , ה' ינקום בו (פסוק 7) "כל הורג 'ין שבעתיים יקם".

בפסוקים 16-17, קין עוזה והופך להיות נווד. לו נולד בן, שמו חנוך. בפסוק 17b, רשום "ויהי בונה עיר כשם בנו חנוך", הבעיה בפסוק היא שלא ברור מי בונה את העיר קין או בנו :

 • אם קין בונה את העיר אז יש לנו בעיה עם עונשי קין כי הוא נווד. בניית עיר מצינת ישוב וקבע.
 • אם הכוונה לחנוך שבנה את העיר - האם שמו של בנו גם חנוך (שם העיר נבנתה על שם הבן חנוך).

בפסוקים 17-22, מופיע התפתחות הציוויליזציה (=התרבות האנושית) עריכה

 • בנית עיר
 • הקמת משפחה וילדים
 • מוזיקה
 • חרשי ברזל ועץ
 • רועה צאן – הופסקה למשך כמה דורות לאחר רצח הבל וחודשה בדורות הבאים.

פסוקים 23-24, מופיע דמות מיוחדת. אדם בשם למך והוא מציין את ההמשך בהידרדרות המוסרית של האנושות :

 • חטא הראשון של אדם וחווה – אי ציות לחוקי ה'.
 • רצח הבל
 • למך – גם רוצח וגם שרר שיר על כך. פסוקים 23-24, נקראים שירת למך.

שירת למך פסוקים 23-24 עריכה

השורה מתחלקת ל-3 תקבולות :

 • צלע ראשונה : נרדפת
  • "עדה וצלה שמעו קולי"
  • "נשי למך האזנה אמרתי"
 • צלע שנייה : נרדפת וחסרה.
  • "כי איש הרגתי לפצעתי"
  • "וילד (הרגתי) לחבורתי"

למך מתפאר שהוא הרג איש וילד (או שמדובר על אותו אדם בעל 2 כינויים). הוא אומר שהוא הרג אותם על אף שהם רק פצעו אותו.

 • צלע שלישית : מבנה כיאסטי, חסרה ומשלימה.
  • "כי שבעתים יוקם קין".
  • "ולמך (יוקם) שבעים ושבעה"

השיר שלפנינו מעיד על ההידרדרות המוסרית, כי למך רוצח וגם מתפאר בכך. הוא גם מעמיד את עצמו מעל ה' כי אם ה' ינקום פי שבע במי שפגע בקין, למך יפגע פי 77.

יש פרשנים הטוענים שלמך רצח את קין כגאולת דם כיוון שהוא מזכיר את קין בשירו.

בפסוק 25, נולד לאדם ולחווה בן נוסף שנקרא שת ויש כאן מדרש – חווה אומרת : "כי שתלו ה' זרע אחר תחת הבל". שת – שׂם.

הפרק מסתיים בכך שלשת נולד בן שנקרא אנוש וזהו מקור למילה אנושותי – אז הוחל לקרוא בשמו של ה' (החלו להאמין בה').