תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא חובה: עלילות הראשית/בראשית פרק ז'

בפסוקים 1-3, ה' חוזר על הציווי לקחת זוג בע"ח אבל מוסיף כי יש לקחת :

  • 7 זוגות מהבהמות הטהורות (מהם מקריבים קורבן)
  • 2 זוגות מהבהמה הלא טהורה.
  • 7 זוגות מעופות השמים.

בפסוק 4a, ה' מודיע לנוח כי בעוד 7 ימים יתחיל המבול 40 יום -40 לילה. שני מספרים טיפולוגיים מופיעים 7 ו-40.

בפסוק 4b, ה' אומר "מחיתי (מוחק) את כל היקום אשר עשיתי(בראתי)"

בפסוק 6, רשום כי נוח בן 660 שנה.

בפסוקים 10-6, נוח מקיים את הציווי לגבי החיות.

ע"פ פסוק 11, המבול החל כשנוח בן 660 שנה, ב-17 לחודש השני (אייר). בפסוקים 11-12, רשום כי המבול לא היה רק מי גשם מלמעלה, אלא "אורוות השמים נפתחו"; גם מי התהום עלו מעל.

בפסוקים 12-16, שוב חוזרים על כניסת החיות לתיבה יחד עם נוח, אשתו, בניו ונשותיהן.

בפסוקים 17-20, מתאר המספר את התיבה שנעה על המים (צפה), וכן גם כי המים הציפו את כל ההרים הגבוהים עד 15 אמה מלמעלה (אמה = 13 ס"מ).

פסוקים 21-22, כל בע"ח ובני האדם מתו ומסיים במשפט : "ויגברו המים על הארץ 50 ומאה יום"