תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא חובה: עלילות הראשית/ישעיה פרק מ' פסוקים 12 – 14

בפסוק 12, יש 5 שאלות רטוריות שהתשובה אליהם היא ה', ומטרתן להראות שבריאת העולם נעשתה ע"י ה' בצורה מדויקת עם כלים מדויקים (מאזנים, פלס, שליש = כלי משקל). כלומר ה' מסוגל לשקול את כל העפר והמים בכלים מדויקים.

שתי השאלות הראשונות מדברות על : ה' שמדד את המים בעולם בכף ידו (=שעלו) ומדד את השמים בזרת שלו.

בפסוקים 13-14, ישנן שאלות רטוריות : מי תכנן עם ה' את בריאת העולם או עם מי התייעץ ה'.

התשובה : אף לא אחד.

ישנם פרשנים שטוענים שישעה יוצא כנגד הדעה שהייתה מקובלת בתקופתו – שבזמן הבריאה ה' התייעץ עם המלאכים.


ישעיה האמין שה' בנה את העולם לבדו.