תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא חובה: עלילות הראשית/סיפור המבול המסופוטמי מתוך - "עלילות גלגמש"/עלילות גלגמש

עלילות גלגמש מקור

עריכה

בשאלות הבגרות, בנושא עלילות גלגמש, יופיע קטע המקור. לקטעים מעלילות גלגמש כנס למאגר מידע - מקרא נט. שימו לב, אין צורך בכל הקטעים המופיעים.


תרגום לוחות

עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.